Hans van Luit is hoogleraar Diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie aan de Universiteit. Hij is onder andere  bacheloropleidingsdirecteur Pedagogische wetenschappen, hoofd Dyscalculie Expertisecentrum Nederland (Ambulatorium) en voorzitter Stichting Kwaliteitsinstituut Dyscalculie.

Hans van Luit is naast bestuurder, onderzoeker en docent ook sterk praktijk gericht (klinisch psycholoog BIG) en doet klinisch onderzoek naar voorkomen van rekenproblemen en diagnostiek van dyscalculie bij kinderen, adolescenten en volwassenen. Verder verzorgt hij post academisch en post hbo onderwijs voor professionals op het terrein van diagnostiek en behandeling van mensen met dyscalculie.