Vanuit de onderwijspraktijk bewegingsonderwijs is hij op zoek gegaan naar de connectie tussen beweging en het cognitieve leerproces. Vanuit zijn zelfstudie met uitgebreide literatuurkennis is een ruimere visie ontstaan. Het concept van ontwikkelend leren geeft een holistische duiding weer van al de ervaringskansen die noodzakelijk zijn om goed te kunnen leren.