Gerald van Dijk

Gerald van Dijk is lerarenopleider en onderzoeker aan het lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs. Zijn onderzoek gaat onder andere over techniekonderwijs, het opleiden en nascholen van bètadocenten en taal in de bètavakken. In zijn promotieonderzoek kwamen deze onderwerpen bij elkaar.