Evelien Krikhaar is taalwetenschapper en werkt bij het Expertisecentrum Nederlands als senior-onderzoeker op aspecten van taalontwikkeling, technisch lezen en dyslexie. In het kader van Masterplan Dyslexie was zij betrokken bij de ontwikkeling van de protocollen (preventie van) leesproblemen en dyslexie in het onderwijs. Verder is zij programma-manager van Dyslexie Centraal.