Als psycholoog (MSc) is Eva’s aanpak gebaseerd op verbinden van de wetenschap enerzijds (samenwerking met een aantal (inter)nationale universiteiten), én de praktische aanpak anderzijds. Dagelijks houdt ze zich hiermee bezig bij de organisatie ‘Hooggevoelig heel gewoon’ waar ze verantwoordelijk is voor het opleidingsinstituut en UWV-trajecten in het hele land.