Det van Gils

Det van Gils

Det van Gils is meer dan 20 jaar coach, consultant en trainer voor docenten en managers. Dat heeft zij steeds gecombineerd met lesgeven in VO (zowel vmbo als havo en vwo) en MBO.

Zij heeft meegeschreven aan een drietal boeken voor docenten met de onderwerpen ‘activeren, differentiëren en formatief handelen’ in alle vakken van het vo.

Daarin veel aandacht voor eenvoudig toe te passen werkvormen en tips om alle leerlingen actief te laten leren.