Daan Hermans is cognitiewetenschapper en werkt als senior onderzoeker bij Kentalis en het BSI (Behavioural Science Institute) van de Radboud Universiteit. Hij voert praktijkgericht onderzoek uit in zorg en onderwijs bij dove en slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.