Chelsea O'Brien

Chelsea O'Brien

Chelsea O'Brien is docent Klassieke Talen aan de Scholengemeenschap Huizermaat. Daarnaast doet zij een vakdidactisch promotieonderzoek. De focus van het onderzoek ligt op welke strategieën leerlingen inzetten op het moment dat ze een taak moeten vervullen die ze niet in één keer lukt.