Boukje Toering

8 deelnemers gaven Boukje Toering 4,2 sterren

Boukje Toering werkt bij Expertis als senior onderwijsadviseur. Hiervoor werkte ze als groepsleerkracht, trainer interactief voorlezen, remedial teacher, orthopedagoog en als inhoudelijk directeur bij een dyslexie-instituut. Via Expertis geeft Boukje trainingen op het gebied van begrijpend lezen en het technisch lezen op scholen.

Boukje heeft veelvuldig ervaring in het werken met kinderen waarbij de leesontwikkeling vertraagd op gang komt. Ze heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een dyslexiemethode, waarin basale leerlijnen lezen en spelling, gekoppeld zijn aan het directe instructiemodel. Binnen de methodiek gaat veel aandacht uit naar de behandelaars-kind-interactie en het geven van een goede feedback.  “Het geven van een goede feedback is net als het geven van een doelgerichte instructie onderscheidend voor een professional”.