Bianca Lammers

Bianca Lammers

269 deelnemers beoordelen Bianca Lammers met een 9

Bianca Lammers haar kracht is het verbinden van mensen, ideeën en momenten. Zij denkt creatief, kijkt anders, is enthousiast en inspireert mensen. Belangrijk uitgangspunt voor haar is het uitgaan van kracht en talenten van een ieder en het samen ontwerpen van onderwijs.

Sinds 2010 werkt Bianca als expert taal- en leesonderwijs basisonderwijs met Lesson Study als hulpmiddel. Zij is zowel procesbegeleider als inhoudsexpert. Haar brede praktijkervaring als leerkracht en leidinggevende in regulier onderwijs koppelt zij aan bewezen theorieën en innovatieve inzichten over goed onderwijs. Belangrijke uitgangspunten zijn: streven naar maatwerk, gericht op het realiseren van effectief en goed onderwijs voor scholen.

 

Werkzaamheden:

• Projectleiding diverse taal-lees trajecten en daarin klankbord voor besturen.

• Ondersteuning van schoolontwikkelingstrajecten taal- en lezen.

• Lesson study met name op het gebied van begrijpend luisteren en lezen.

• Het verbeteren van de leerling resultaten op het gebied van taal en lezen. • Het optimaliseren van leerkrachtvaardigheden ten aanzien van doelgericht werken, instructie, kennis, coöperatieve en activerende werkvormen en het geven van de juiste feedback.

• Nu-meting, waarin zij het taal/leesonderwijs en vaardigheden van leerkrachten in kaart brengt en analyseert.

• Coaching en begeleiding.

• Scholing, presentaties en workshops over taalvaardigheden