Bernadette Sanders-Rosbergen

Bernadette Sanders-Rosbergen

322 deelnemers beoordelen Bernadette Sanders-Rosbergen met een 9

Bernadette Sanders is ooit begonnen als kleuterjuf in het toen traditionele kleuteronderwijs. Vervolgens heeft zij lesgegeven in het basisonderwijs, een opleiding gedaan voor Remedial teaching, een opleiding pedagogisch en didactisch onderzoek aan het Seminarium in Utrecht en aansluitend, na vele andere opleidingen, is zij afgestudeerd in Leiden als orthopedagoog (drs.) met als afstudeerrichting leer- en gedragsproblemen.

Naast de onderwijservaring voor de klas, heeft zij 17 jaar ervaring als intern begeleider in Rotterdam. 

Een nieuwe uitdaging lag voor haar in het werk als ambulant dienstverlener binnen cluster 2 voor leerlingen en docenten in het basis- en voortgezet onderwijs. Het betreft de begeleiding van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), kinderen met een autisme spectrum problematiek, kinderen die slechthorend zijn en kinderen met auditieve verwerkingsproblemen (AVP).

Vanuit haar werkzamheden voor cluster 2 heeft zij tevens ervaring met het geven van voorlichtingen, cursussen en workshops in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO. 

Met SMARTonderwijs biedt zij hulp aan die groep kinderen, die met hun problemen een weg proberen te vinden om zich staande te houden in het onderwijs en in onze 'verwachtingsvolle' maatschappij.
Dit doet zij door scholing te verzorgen en handvatten te bieden aan leerkrachten en docententeams hoopt zij een bijdrage te kunnen leveren aan het 'passend onderwijs' waarin kinderen met een hulpvraag een plek moeten zien te vinden. Inmiddels heeft Bernadette twee boeken op haar naam staan: 'Taalontwikkelingsstoornissen in de klas' en 'Taalontwikkelingsstoornissen in het voortgezet onderwijs en mbo'. Tevens heeft zij onlangs de communicatiekaarten TOS ontwikkeld.