Bastiaan Goedhart

27 deelnemers gaven Bastiaan Goedhart 4,6 sterren

Bastiaan Goedhart heeft jarenlange ervaring als groepsleerkracht en vakleerkracht in het basisonderwijs. Tevens is hij opleidingsdocent op de pabo in Haarlem. Hij is daarnaast medeauteur van de methode Basislessen Bewegingsonderwijs en werkzaam voor scholings- en adviesbureau Alles in Beweging. Tot slot werkt hij als deskundige op het gebied van veiligheid en aansprakelijkheid en adviseert hij (vak)leerkrachten, scholen en gemeenten.