Bas van Eerd is taalwetenschapper en docent Nederlands. Hij houdt zich binnen verschillende onderwijstypes bezig met de taalontwikkeling van leerlingen en studenten en de manier waarop het onderwijs hier effectief een bijdrage aan kan leveren.