Anouk komt elke dag haar bed uit met de vurige wens het onderwijs aan jonge kinderen te hervormen. Jonge kinderen moeten krijgen waar zij recht op hebben en volgens Anouk is dat heel veel ruimte. Zowel de letterlijke ruimte binnen en buiten als ook de figuurlijke ruimte; de ruimte die je nodig hebt om op jouw tijd en tempo jezelf te leren kennen en te ontdekken waar je talenten liggen.
In haar inmiddels 20-jarige loopbaan staat het belang van het kind altijd centraal. Doordat Anouk met beide voeten in de praktijk is blijven staan, weet zij goed waar professionals in het werk tegenaan lopen. Om professionals goed te kunnen ondersteunen kiest Anouk graag voor een sterke mix van wetenschappelijke inzichten met een directe vertaling hiervan naar praktische tips en tools. Anouk geeft veel scholingen en lezingen rondom het creëren van een beredeneerd aanbod, het jonge kind ‘de basis op orde’, de verrijkte omgeving en spel en speldidactiek.