Verantwoordelijkheid in het onderwijs verwijst naar de plicht van scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders om bij te dragen aan een positieve en effectieve leeromgeving. Deze verantwoordelijkheid omvat het naleven van de onderwijsnormen, het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, en het ondersteunen van de ontwikkeling van elke leerling. Voor leerkrachten betekent dit het leveren van gedegen instructie en het fair en consequent beoordelen van leerprestaties. Voor leerlingen houdt het in dat zij actief deelnemen aan hun leerproces en respect tonen voor de schoolgemeenschap.

Het concept van verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot de ouders, die worden verwacht betrokken te zijn bij het onderwijsproces en samen te werken met de school om hun kinderen te ondersteunen. Scholen zelf zijn verantwoordelijk voor het creëren van een veilige, inclusieve en motiverende omgeving die de academische en sociale ontwikkeling van de leerlingen bevordert.