Trauma verwijst naar de emotionele reactie op een diep schokkende of verstorende gebeurtenis die langdurige psychologische gevolgen kan hebben. In het onderwijs kan trauma invloed hebben op het leervermogen, gedrag en welzijn van leerlingen. Traumatische ervaringen kunnen variëren van persoonlijke gebeurtenissen zoals het verlies van een dierbare of geweld, tot grootschalige gebeurtenissen zoals natuurrampen of maatschappelijke crises.

Scholen spelen een cruciale rol bij het ondersteunen van getraumatiseerde leerlingen door het bieden van een veilige leeromgeving, het toepassen van trauma-informeerde onderwijspraktijken en het beschikbaar stellen van toegang tot counseling en psychologische diensten. Deze benaderingen helpen leerlingen om veiligheid en stabiliteit te ervaren, wat essentieel is voor hun herstel en voortdurende educatieve vooruitgang.