Het puberbrein verwijst naar de unieke neurologische en ontwikkelingsaspecten van de hersenen tijdens de adolescentie. Deze periode wordt gekenmerkt door significante veranderingen en ontwikkelingen die invloed hebben op cognitie, emoties en gedrag. Het begrijpen van het puberbrein is cruciaal voor onderwijsprofessionals, aangezien het helpt bij het ontwikkelen van effectieve onderwijsstrategieën die aansluiten bij de leerbehoeften en gedragskenmerken van adolescenten.

Tijdens de puberteit ondergaan de hersenen een proces van herstructurering, waarbij de frontale cortex — verantwoordelijk voor plannen, impulscontrole en besluitvorming — zich nog verder ontwikkelt. Dit verklaart waarom pubers vaak impulsief kunnen zijn en waarom het voor hen soms moeilijk is om de gevolgen van hun acties te overzien. Onderwijs dat rekening houdt met deze aspecten en gericht is op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling kan zeer waardevol zijn in het begeleiden van jongeren door deze turbulente fase.