Potentieelgericht onderwijs is een onderwijsbenadering die zich richt op het herkennen en ontwikkelen van de individuele capaciteiten van elke leerling, met als doel hen te helpen hun volledige potentieel te bereiken. Deze benadering gaat uit van de overtuiging dat elk kind unieke talenten en mogelijkheden heeft, die kunnen worden gemaximaliseerd door gepersonaliseerde onderwijsstrategieën en -omgevingen.

In potentieelgericht onderwijs worden leerkrachten aangemoedigd om flexibel en responsief te zijn in hun lesmethoden, en om een leeromgeving te creëren die innovatie en creativiteit stimuleert. Dit omvat het aanpassen van het curriculum, het gebruik van differentiatietechnieken, en het bieden van verrijkingsmogelijkheden die aansluiten bij de interesses en vaardigheden van de leerlingen. Belangrijk is de nadruk op het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het bevorderen van autonomie bij leerlingen, wat hen helpt groeien als zelfstandige individuen.

Meer weten over Potentieelgericht Onderwijs?