Een plusklas is een onderwijsvorm die speciaal is ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van hoogbegaafde leerlingen die meer uitdaging nodig hebben dan het reguliere curriculum biedt. Deze klassen bieden verrijkt en verdiepend leerstofaanbod dat deze leerlingen stimuleert om hun volledige potentieel te benutten. Activiteiten in de plusklas zijn vaak projectgebaseerd, waarbij kritisch denken, creativiteit en probleemoplossende vaardigheden worden bevorderd.

Het doel van de plusklas is niet alleen om academische uitdagingen te bieden, maar ook om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen te ondersteunen. Dit helpt hen om beter om te gaan met de sociale en emotionele vraagstukken die vaak gepaard gaan met hoogbegaafdheid, zoals zich anders voelen of een gebrek aan leeftijdsgenoten met vergelijkbare interesses en intellectuele capaciteiten.