De Onderwijs Arbodienst is een gespecialiseerde dienst die zich richt op het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van medewerkers binnen het onderwijs. Deze dienst ondersteunt scholen bij het beheren van arbeidsgerelateerde gezondheidskwesties, het voorkomen van ziekteverzuim en het bevorderen van een veilige en gezonde werkomgeving. De taken van de Onderwijs Arbodienst omvatten onder meer het uitvoeren van risico-inventarisaties en evaluaties, het aanbieden van werkplekonderzoeken, en het geven van advies over ergonomie, stressmanagement en beroepsziekten.

De dienst speelt een cruciale rol bij het ondersteunen van scholen in het voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden en gezondheidsbeleid. Door samen te werken met schoolbesturen en management, helpt de Onderwijs Arbodienst bij het ontwikkelen van beleid dat niet alleen de gezondheid van het personeel ondersteunt, maar ook bijdraagt aan een positieve en productieve onderwijsomgeving.

Meer weten over Onderwijs Arbodienst?