Mediation in het onderwijs is een conflictbemiddelingsproces waarbij een neutrale derde partij, de mediator, helpt om communicatie tussen twee of meer partijen te faciliteren en te verbeteren met het doel een gezamenlijk geaccepteerde oplossing voor een conflict te vinden. Dit kan plaatsvinden tussen leerlingen, tussen leerlingen en leerkrachten, of tussen leerkrachten onderling. Mediation wordt vaak ingezet om de onderlinge relaties binnen de schoolgemeenschap te versterken en om een positieve, ondersteunende leeromgeving te bevorderen.

Het proces is gericht op het herstellen van de communicatie en het opbouwen van vertrouwen. Mediation in het onderwijs legt de nadruk op het luisteren naar alle partijen, het erkennen van gevoelens en perspectieven, en het werken aan een duurzame oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is. Het is een waardevol hulpmiddel om een coöperatieve en respectvolle schoolcultuur te ontwikkelen.