Lumpsumfinanciering is het systeem waarbij scholen een vast bedrag (lumpsum) van de overheid ontvangen om zelf te beheren en te besteden aan hun onderwijsactiviteiten. Dit model geeft scholen de autonomie om beslissingen te maken over hoe ze hun budget verdelen over zaken als personeel, middelen, en andere operationele kosten. Door deze flexibiliteit kunnen scholen inspelen op hun specifieke behoeften en prioriteiten, wat kan leiden tot efficiënter en effectiever onderwijsbeheer.

De lumpsumfinanciering stelt schoolleiders en besturen in staat om innovatiever en responsiever te zijn in hun onderwijsaanpak. Echter, het vereist ook een goede financiële planning en managementvaardigheden, omdat scholen verantwoordelijk zijn voor het juist inzetten van de middelen om optimale onderwijsresultaten te behalen.

Meer weten over Lumpsum?