Gameverslaving verwijst naar het excessieve of dwangmatige gebruik van computerspellen waardoor het dagelijks leven van een persoon significant wordt verstoord. Bhttps://www.medilexonderwijs.nl/onderwijs-begrippen/psychosociale-ontwikkelingij jongeren in het onderwijs kan dit leiden tot problemen zoals verminderde schoolprestaties, verminderde sociale interactie en conflicten met familie. Kenmerkend voor gameverslaving is dat het spelen van games prioriteit krijgt boven andere levensbelangen en dagelijkse verantwoordelijkheden.

In de onderwijscontext is het belangrijk om bewustzijn te creëren over de signalen van gameverslaving en de mogelijke gevolgen ervan. Scholen kunnen een rol spelen in de preventie door voorlichting te geven over gezond mediagebruik en door steun te bieden aan leerlingen die tekenen van verslaving vertonen. Interventies kunnen ook betrekking hebben op psychosociale ondersteuning en samenwerking met ouders en zorgprofessionals om de onderliggende oorzaken aan te pakken.