Extrinsieke motivatie verwijst naar de drijfveer om te handelen die voortkomt uit externe factoren buiten het individu, zoals beloningen of straffen. In het onderwijscontext stimuleert extrinsieke motivatie leerlingen om te leren of prestaties te leveren niet vanwege een innerlijke interesse of voldoening, maar vanwege de beloning of erkenning die ze daarvoor ontvangen. Dit kan variëren van goede cijfers en prijzen tot lof van leerkrachten en ouders.

Hoewel extrinsieke motivatie effectief kan zijn voor het bereiken van korte termijn doelen, is het cruciaal dat het wordt gecombineerd met intrinsieke motivatie — de motivatie die voortkomt uit persoonlijk plezier of voldoening in het werk — om duurzame leerengagement en diepere leerprocessen te bevorderen. Scholen kunnen werken aan een evenwicht tussen extrinsieke en intrinsieke motiverende factoren om een rijke en stimulerende leeromgeving te creëren.