Een combinatieklas, ook wel samengestelde of combinatiegroep genoemd, is een klas waarin leerlingen van twee of meer verschillende leerjaren samen les krijgen. Dit gebeurt vaak in scholen met een beperkt aantal leerlingen per leerjaar, waardoor het niet mogelijk is voor elk jaar een aparte klas te vormen. Onderwijs in een combinatieklas vereist specifieke didactische vaardigheden van de leraar om aan de uiteenlopende leerbehoeften van de leerlingen te kunnen voldoen. Het stimuleert ook zelfstandig werken en samenwerken onder de leerlingen.

Meer weten over Combinatieklas?