Programma en data

De cursus bestaat uit drie interactieve contactdagen van 9.30 tot 16.00 uur in Utrecht en één terugkomdag, de follow up!

Per 1 januari 2017 is het activiteitenplan een verplicht document geworden. De rode draad in de cursus vormt het maken van een concreet MR-activiteitenplan. De cursus wordt verzorgd door Henk Nieborg.

Data: 24 mei 2018, 2 oktober 2018, 13 november 2018 en de terugkomdag op 2 april 2019.

Deelnemers ontvangen een digitaal raamwerk van het activiteitenplan, het "Zakboek Medezeggenschap WMS" en cursusmateriaal (hand-outs; casusbesprekingen).

De inhoud van de cursus op hoofdlijnen:

Dag 1
De basis

 • Positionering in de organisatie: de rol van de MR; wat te doen en te laten; relaties
 • De wet (WMS) op hoofdlijnen
 • De bevoegdheden van de MR
 • Praktijkvoorbeelen - wanneer heb je instemmings- of adviesrecht?
 • Hoe weet je als MR wat er speelt in school? En waar moet je wel of niet acteren?
 • De nut en noodzaak van het activiteitenplan

Huiswerk: start uitwerken van het activiteitenplan.

Dag 2
Activiteitenplan en korte modules

 • Activiteitenplannen bespreken en uitdiepen
 • Het SMART formuleren van de actielijst behorende bij het activiteitenplan
 • Deelmodules: MR en Fusie - MR en Schooltijden - MR en Communicatie

In deze bijeenkomst wordt veel van elkaars kennis gebruik gemaakt om het eigen activiteitenplan scherp te krijgen.

Huiswerk: verder uitwerken van het activiteitenplan, eigen casus verzamelen, eigen vergaderagenda’s meenemen.

Dag 3
MR in de praktijk

 • Afronding en beoordeling van het eigen activiteitenplan met behulp van een checklist
 • Ingebrachte casuïstiek bespreken
 • Voorbeelden uit de praktijk - wat wordt er besproken bij de geschillencommissie
 • Effectief vergaderen - hoe benut je de beschikbare tijd ten volle?

Dag 4
Follow-up!

 • Terugkijken op de naleving van het activiteitenplan en bespreken van de effecten daarvan
 • Medezeggenschap in beweging - eventuele wijzigingen in de WMS worden besproken

Downloads

tip een collega!

Contact

Ilona Noorman Congresmanager
Ilona Noorman

Stel uw vraag aan de congresmanager


Medilex Onderwijs BV

Postbus 289 / 3700 AG Zeist

T 030 700 1220

info@medilexonderwijs.nl