Programma en data

De cursus 'Ontwikkeling van kleuters' bestaat uit 5 interactieve contactdagen van 9.30 tot 16.00 uur in Utrecht. De cursus wordt gegeven door Hanneke Poot-van der Windt. Tussen cursusdagen krijgt u opdrachten om op school mee te werken. De volgende bijeenkomst krijgt u terugkoppeling van de docent en uw medecursisten. 

 • Januari 2018 - 12 januari, 26 januari, 9 februari, 16 maart, 23 maart (alle vrijdagen)
  Nog 3 plekken beschikbaar
 • September 2018 - 24 september, 8 oktober, 29 oktober, 12 november en 26 november (alle maandag)

Onderstaand vindt u het programma per dag met de leervragen in hoofdlijnen.

Dag 1
Voorwaarden voor de ontwikkeling van kleuters

 • Welke reacties zorgen voor zelfvertrouwen bij kleuters en zijn goed voor de hersenontwikkeling?
 • Het bewegen in het leslokaal, buiten en het bewegingslokaal
 • Hoe ontwikkelt u (dag)ritme bij kleuters?
Dag 2
Sensomotorische ontwikkeling 
 • Hoe verloopt de motorische ontwikkeling? 
 • Hoe stimuleert u de zintuiglijke ontwikkeling bij kleuters?
Dag 3
Verschillen tussen jongens en meisjes
 • Welke verschillen zijn er in de ontwikkeling tussen jongens en meisjes en hoe speelt u hier handig op in? 
 • Wat hebben jongens en meisjes nodig om te kunnen ontwikkelen, en ook om tot een eigen identiteit te komen?
 • Welke spelen en activiteiten bieden jongens en meisjes de beste mogelijkheden om zich te ontwikkelen?
Dag 4
Sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters
 • Hoe herkent u een verstoorde sociaal-emotionele ontwikkeling? 
 • Welke koppeling kunt u maken tussen de sociaal-emotionele en sensomotorische ontwikkeling van kleuters?
 • Welke oefeningen kunt u inzetten ter bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters?
Dag 5
Cognitieve ontwikkeling, schoolrijpheid en overgang naar groep 3
 • Welke koppeling kunt u maken tussen de cognitieve en de sociaal-emotionele / sensomotorische ontwikkeling? 
 • Testen en toetsen bij kleuters
 • Aan welke voorwaarden moet een kind voldoen om te kunnen functioneren in een
  kleutergroep? En wat zijn de voorwaarden voor overgang naar groep 3?
 

 

 


Downloads

tip een collega!

Contact

Jonne Lommerse Congresmanager
Jonne Lommerse

Stel uw vraag aan de congresmanager


Medilex Onderwijs BV

Postbus 289 / 3700 AG Zeist

T 030 700 1220

info@medilexonderwijs.nl