Passend onderwijs po

Congres
Donderdag 29 november 2018
 • 1 dag
 • Afsluitende borrel met deelnemers en sprekers
 • Groepsdeelname? 5e persoon gratis!
Janneke Wauben

Stel je vraag aan de congresontwikkelaar

Janneke Wauben

In het kort

Binnenkort wordt de twaalfde voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer aangeboden. Wat is de huidige stand van zaken? De geluiden zijn niet positief: "Passend onderwijs is mislukt" en "Er gaat zoveel verkeerd". Wat is er nodig voor maatwerk op school? En wat leren we van jurisprudentie over bezwaren en geschillen passend onderwijs?

Verdiep je in de actuele ontwikkelingen rondom passend onderwijs!

Tijdens dit congres komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 • Succesfactoren en valkuilen bij de samenwerking tussen regulier en speciaal (basis)onderwijs
 • Goede voorbeelden van onderwijs-zorgarrangementen
 • Hoe pas je de methodische aanpak tegen schoolverzuim toe op jouw school?


STEL AL JE VRAGEN AAN DE EXPERTS!

Deze dag is ontwikkeld voor 

 • schoolleiders en bestuurder uit het primair onderwijs
 • intern begeleiders
 • leden Commissie van begeleiding
 • leden Ondersteuningsplanraad
 • coördinatoren, directeuren en directeur-bestuurders samenwerkingsverbanden

Overige geïnteresseerden zijn natuurlijk van harte welkom.

Programma

9.30
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

10.00
Opening door de dagvoorzitter
Henk Keesenberg, coördinator samenwerkingverbanden en eigenaar WK Onderwijsadvies

 • Actualiteiten en wetgeving rondom passend onderwijs
 • Wat leren we van de jurisprudentie over bezwaren en geschillen passend onderwijs?

10.30
Bekostiging passend onderwijs
Bé Keizer, lid expertteam Passend Onderwijs PO-raad

 • Wat zijn de wettelijke kaders rondom de bekostiging van passend onderwijs?
 • Welke consequenties heeft de verevening voor jouw school en je samenwerkingsverband?
  Aan de hand van twee scenario's wordt een beeld geschetst van de gevolgen van verevening
 • Welke plannen bestaan er voor het oplossen van tekorten na beëindiging van de overgangsregeling in 2021?
11.30
Koffie- en theepauze

11.45
Schoolverzuim

Carry Roozemond, directeur-bestuurder Ingrado

 • Onderzoek 'Verzuim en passend onderwijs po' - de resultaten
 • Wanneer mag en moet je melding maken van schoolverzuim?
 • Hoe pas je de methodische aanpak tegen schoolverzuim toe op jouw school?
12.45
Verzorgde lunch

13.45
Onderwijs-zorgarrangementen
Vincent Fafieanie, senior adviseur Nederlands Jeugdinstituut

 • Met welke wettelijke kaders heb je te maken bij onderwijs-zorgarrangementen?
 • Wat is nodig voor maatwerk op school, zowel methodisch als in de samenwerking tussen school, jeugdhulp en gemeente?
 • Goede voorbeelden van onderwijs-zorgarrangementen - wat is mogelijk?
14.45
Koffie- en theepauze
15.00
Samenwerking regulier onderwijs en speciaal onderwijs
Frans Vulligs, algemeen directeur Talentencampus Venlo
 • Wat houdt de integratie regulier onderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en kinderopvang in?
 • Voorbeelden uit de praktijk - welke samenwerkingsvormen zijn mogelijk?
 • Wat zijn succesfactoren en valkuilen bij de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs?
16.00
Afsluiting door de dagvoorzitter, gevolgd door een borrel waar je kunt napraten met collega's

Praktische Informatie

Datum

Datum: Donderdag 29 november 2018

Kosten

De kosten voor deze bijeenkomst bedragen €395,- voor de hele dag. Genoemde bedrag is inclusief digitaal naslagwerk, handouts, koffie/thee en lunch, exclusief btw en onderstaande kortingen:

1 OP 5 GRATIS Bij gelijktijdig inschrijven met vijf personen uit één instelling wordt de factuur naar één adres gestuurd, dan betaal je slechts voor vier personen. De vijfde persoon komt dus gratis.

STUDENTENKORTING Medilex Onderwijs stelt vijf plaatsen speciaal voor studenten beschikbaar. Een studentenplaats wordt aangeboden voor een gereduceerd tarief van € 75,- exclusief BTW (€ 90,75 inclusief BTW). Deze korting geldt alleen voor voltijdstudenten mbo, hbo of universiteit, die geen dienstverband hebben. Studenten die een post-hbo of postacademische opleiding volgen komen niet in aanmerking voor de korting. Op de congresdag wordt vertoon van het inschrijfbewijs van uw opleidingsinstituut gevraagd. Mits de bijeenkomst niet is uitverkocht wordt de inschrijving twee weken van te voren definitief bevestigd.

Let op! Bovenstaande kortingen zijn niet te combineren. De hoogste korting gaat voor. 

Inschrijven