Examencommissies onder de loep

Congres
Dinsdag 15 mei 2018
 • Afsluitende borrel met deelnemers en sprekers
 • Groepsdeelname? 5e persoon gratis!
 • Met 4 subsessies Kies je eigen programma
Cynthia Kramer

Stel je vraag aan de congresontwikkelaar

Cynthia Kramer

In het kort

Examencommissies zijn volop in ontwikkeling en er wordt veel jou als examencommissielid verwacht. Welke eisen kunnen worden gesteld aan (leden van) examencommissies? Welke richtlijnen geeft de sectororganisatie? En hoe ga je om met vermoedens van fraude bij examens? 

Handel als sterke, onafhankelijke en deskundige examencommissie!

Tijdens het congres wordt ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van de examencomissieleden. Na een plenaire lezing kies je voor twee van de volgende subsessies: 

   A.    Samenwerken aan toetskwaliteit - hoe moet het spel gespeeld worden?
   B.    De juridische positie van de student bij de beoordeling van (eind)werken
   C.    Jurisprudentiesessie - leren van het verleden
   D.    De positie van de examencommissie - intervisie

Programma

9.30
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

10.00
Openingslezing: De examencommissie in het brandpunt van beleid en wetgeving
Pieter Huisman
, hoogleraar onderwijsrecht Erasmus School of Law

 • Nieuwe relevante wetgeving voor examencommissies
 • Welke eisen kunnen worden gesteld aan (leden van) examencommissies? En welke richtlijnen geven de sectororganisaties?
 • Welke richtlijnen volg je in je handelen bij vermoedens van fraude?

11:00 - 13:00 uur
Workshopronde 1

13:00 - 14:00 uur
Lunchpauze

14:00 - 16:00 uur
Workshopronde 2
 

A - Samenwerken aan toetskwaliteit - hoe moet het spel gespeeld worden?
Mieke Jaspers en Els van Zijl, senior consultants Dienst Onderwijs en Onderzoek Fontys Hogescholen

 • Wat is de rol van alle partijen betrokken bij toetsing en examinering?
 • Hoe kunnen de verschillende partijen zo optimaal mogelijk met elkaar samenwerken? En wat betekent dit voor de inrichting van de toetsorganisatie?
 • Wat is de rol van examencommissies met betrekking tot flexibilisering van de opleidingen? 

B - De juridische positie van de student bij de beoordeling van (eind)werken
Rolf Bindels
, docent en lid Geschillenadviescommissie Hogeschool van Amsterdam en onderwijsrechtadvocaat Honoré Advocaten

 • Wat is van belang bij het behandelen van verzoeken en klachten van individuele studenten omtrent (eind)werken?
 • Casuïstiek - besluitvorming van examencommissies bij fraude en andere onregelmatigheden en toetsing daarvan door cbe/cobex en cbho

C - Jurisprudentiesessie - leren van het verleden
Frank Hendriks
, senior adviseur Hobéon
Pieter Huisman, hoogleraar onderwijsrecht Erasmus School of Law

 • Jurisprudentie en casuïstiek van onder andere het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs over studiepunten, vrijstellingen, het bindend studieadvies en langstudeerders
 • Aan de slag met een casus

D - De positie van de examencommissie - intervisie
Norine Kollenhof
, opleidingskundig adviseur Zoëzi Opleidingsadvies
Anemiek Metz, onderwijskundig adviseur Zoëzi Opleidingsadvies

 • Hoe zorg je voor een goede positionering van jouw examencommissie?
 • Hoe verhoudt de onafhankelijkheid van examencommissies zich tot hun betrokkenheid bij de opleiding?
 • Aan de slag met casuïstiek die je zelf inbrengt en uitwisseling van ervaringen

16.00
Afsluitende borrel
Na afloop van de studiedag ben je uitgenodigd voor de afsluitende borrel, waar je met collega's en sprekers kunt napraten. 

 

 

Praktische Informatie

Kosten

De kosten voor deze studiedag bedragen €395,- voor de hele dag inclusief twee subsessies. Genoemde bedragen zijn inclusief digitaal naslagwerk, hand-outs, koffie/thee en lunch en exclusief BTW en onderstaande kortingen:

1 OP 5 KORTING Schrijft u zich gelijktijdig in met vijf personen uit één instelling, dan betaalt u slechts voor vier personen. De vijfde persoon komt dus GRATIS!

STUDENTENKORTING Medilex Onderwijs stelt vijf plaatsen speciaal voor studenten beschikbaar. Een studentenplaats wordt aangeboden voor een gereduceerd tarief van € 75,- exclusief BTW  inclusief BTW). Deze korting geldt alleen voor voltijdstudenten mbo, hbo of universiteit, die geen dienstverband hebben. Studenten die een post-hbo of postacademische opleiding volgen komen niet in aanmerking voor de korting. Op de congresdag wordt vertoon van het inschrijfbewijs van uw opleidingsinstituut gevraagd. Mits de bijeenkomst niet is uitverkocht wordt de inschrijving twee weken van te voren definitief bevestigd.

Let op! Bovenstaande kortingen zijn niet te combineren. De hoogste korting gaat voor. 

 

Adres

NH Amersfoort

Stationsstraat 75

3811 MH Amersfoort

Inschrijven