Ben Rensen

95 deelnemers gaven Ben Rensen 4,2 sterren

Ben Rensen heeft ruim 30 jaar gewerkt als jeugdarts in de wijk Ondiep/Zuilen te Utrecht, voor speciaal onderwijs (LOK/MLK,ZMLK,ZMOK) in een multiculturele setting met 35% allochtone kinderen en multi-problemgezinnen. Hij heeft in Afrika gewerkt en gereisd en in binnen- en buitenland gepubliceerd over traumatische ervaringen van kinderen, huiselijk geweld en alle aspecten van kindermishandeling. Ben heeft jarenlang colleges gegeven aan leerkrachten, therapeuten, medisch studenten, huisartsen en andere betrokken professionals bij de aanpak van huiselijk geweld. Hij is lid van de stichting Voorkoming Kindermishandeling. Getrouwd, 2 kinderen en inmiddels 6 kleinkinderen, en is thans met pensioen.