Programma en data

De cursus 'Gedragsbeïnvloeding bij kleuters' bestaat uit drie interactieve cursusdagen van 9.30 tot 16.00 uur in Utrecht. Tijdens de cursus krijg je opdrachten om op school mee te oefenen. De volgende cursusdag krijg je terugkoppeling van Anne-Marie Stevens en je medecursisten. 
Datareeks A: 13 februari; 6 maart; 20 maart 2018 (VOL)
Datareeks B: 3 oktober; 31 oktober; 7 november 2018 (woensdagen)

Dag 1
Pedagogisch basisklimaat

  • Hoe zorg je voor heldere regels en routines in de klas?
  • Praktische handvatten en oefeningen voor het omgaan met lastig gedrag
  • Wat zijn stappen om ongewenste gedragspatronen te doorbreken?
  • Observeren - hoe breng je oorzaken van ongewenst gedrag in kaart?

Dag 2
Motieven van ongewenst gedrag

  • Hoe leer je kleuters in de klas spelenderwijs omgaan met emoties?
  • Hoe stimuleert je sociale vaardigheden en zelfvertrouwen bij kleuters die (veel) ongewenst gedrag vertonen?

Dag 3
Samenwerken met ouders

  • Hoe stimuleer je een gezamenlijke zoektocht tussen ouders en school om de beste kansen voor een kind te creëren?
  • Welke middelen zet je in voor effectieve terugkoppeling tussen ouders en school?
  • Hoe behoud je ondanks dagelijkse werkdruk een continue samenwerking met ouders? 

Downloads

tip een collega!

Contact

Marloes Faddegon Congresmanager
Marloes Faddegon

Stel uw vraag aan de congresmanager


Medilex Onderwijs BV

Postbus 289 / 3700 AG Zeist

T 030 700 1220

info@medilexonderwijs.nl