Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze congressen pagina voor ons huidig aanbod van congressen en symposia.

Programma

9.30
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

10.00
Opening door dagvoorzitter
Suzanne Bollen, 
professioneel dagvoorzitter September

 • Hoe ver reikt uw verantwoordelijkheid om maatschappelijk gevoelige onderwerpen te bespreken? En hoe geeft u dit vorm?

10.15
Meningen in de klas
Leon Meijs, 
partner en trainer Factor Veiligheid

 • Dilemma's en afwegingen - hoe begeleidt u een klassengesprek over gevoelige onderwerpen?
 • Tot hoever reikt de vrijheid van meningsuiting in uw klas? En wie bepaalt dit?
 • Hoe gaat u om met uw eigen mening en gevoel over het gespreksonderwerp?

11.15
Koffie-  en theepauze

11.30
Veilig klimaat in de klas
Jaap Patist
, vakdidacticus en onderzoeker geschiedenis Instituut Archimedes aan de Hogeschool Utrecht

 • Hoe creëert u een veilige sfeer waarin leerlingen hun mening uiten zonder anderen te kwetsen?
 • Wat doet u als leerlingen bang zijn dat ze niet begrepen of geaccepteerd worden? 
 • Hoe stimuleert u uw leerlingen om genuanceerd en vanuit verschillende perspectieven naar een onderwerp te kijken?

12.15
Docent aan het woord
Laura Polder, docent burgerschap en Leraar van Amsterdam 2016
Laura Polder vertelt over hoe zij ieder onderwerp in de klas bespreekbaar maakt en zo in contact blijft met al haar leerlingen. 
 

13.00
Afsluiting ochtendprogramma door de dagvoorzitter, gevolgd door een verzorgde lunch


14.00 - 16.00
Subsessies
U schrijft zich in voor één van de onderstaande subsessies. Tussendoor is er een koffie- en theepauze.

A - Debatteren in de klas
Jeroen Heun, trainer Cogency

 • Valkuilen en succesfactoren - hoe gebruikt u de debatopzet en - vaardigheden bij het bespreken van moeilijke onderwerpen?
 • Hoe leert u leerlingen met debattechnieken hun mening over gevoelige onderwerpen te onderbouwen?
 • Oefenen met het beargumenteren van toebedeelde standpunten

B -  Een krachtig klassengesprek over taboes
Hester Radstake, docent, docenttrainer en onderzoeker

 • Welke verschillende rollen kunt u als docent innemen in een klassengesprek? En welke gespreksaanpakken kunt u inzetten?
 • Hoe begint u een gesprek over een maatschappelijk gevoelig onderwerp in de klas? 
 • U bereidt een krachtig klassengesprek voor en krijgt handvatten voor de uitvoering ervan. 

C - gevoelige onderwerpen in filosofische onderzoeksgesprekken
Rudolf Kampers, eigenaar en trainer Leren Filosoferen

 • Hoe onderzoekt u vragenderwijs maatschappelijk gevoelige onderwerpen met uw leerlingen?
 • Welke vragen zijn (on)geschikt om klassikaal te onderzoeken?
 • Hoe stimuleert u dat uw leerlingen elkaar bevragen?
 • U bedenkt samen een uitgangsvraag en u ervaart een filosofisch onderzoeksgesprek.

D - Radicale opvattingen
Matthijs den Otter, projectleider Diversion

 • Hoe maakt u radicale opvattingen over gevoelige onderwerpen bespreekbaar in de klas?
 • Hoe blijft u in contact met een leerling met extreme opvattingen?
 • Oefenen met verschillende gesprekstechnieken aan de hand van casussen

tip een collega!

Contact

Suzanne Agterberg Congresmanager
Suzanne Agterberg

Stel uw vraag aan de congresmanager


Medilex Onderwijs BV

Postbus 289 / 3700 AG Zeist

T 030 700 1220

info@medilexonderwijs.nl