Programma

9.00
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

9.30
Opening door de dagvoorzitter
Wendy Ligt
, onderwijsadviseur en contentontwikkelaar bij LIGT Lezen & Spellen

 • Actuele inzichten over effectief spellingonderwijs

9.45
Spelling - klanken, letters en regels
Ineke Hanemaaijer
, zelfstandig onderwijsadviseur Durf te leren!

 • Het proces van leren spellen vanuit klanken
 • Van klanken en letters naar regels
 • Spellingproblemen - van overzicht en inzicht naar uitzicht

10.45
Koffie- en theepauze

11.00
Schoolbrede aanpak
Johanna Jager, onderwijspsycholoog en -adviseur Expertis

 • Wat betekent het referentieniveau taal voor uw spellingonderwijs?
 • Hoe realiseer je een schoolbrede aanpak waarin al je leerlingen goed leren spellen?
 • Hoe combineer je schoolbreed het spelling- en schrijfonderwijs?

11.45
Didactiek en differentiatie
Tseard Veenstra, auteur 'Spelling op z'n best' en onderwijsconsultant CPS

 • Waaraan voldoet een groepsplan dat het spellingniveau van je leerlingen verhoogt?
 • Differentiëren - hoe kom je tegemoet aan de onderwijsbehoeften van sterke en zwakke spellers?
 • Hoe verhoog je de kwaliteit van uw spellinginstructies?

12.45
Verzorgde lunch

13.45
Dyslexie
Corrie Bos, logopedist, dyslexiespecialist eigenaar Logolexie en auteur van FO-plus 

 • Wat zijn veelvoorkomende spellingproblemen bij leerlingen met dyslexie?
 • Welke rol spelen cognitieve controleprocessen bij spellingproblemen van dyslectici?
 • Hoe begeleid je dyslectische leerlingen effectief bij het verbeteren van hun spelling?

14.45
Koffie- en theepauze

15.00
Opbrengstgericht spellingonderwijs
Anna Bosman, hoogleraar dynamiek van leren en ontwikkeling Radboud Universiteit, afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

 • Mogelijkheden benutten van spellingmethoden voor leerlingen met spellingproblemen
 • Hoe toets je de spellingvaardigheden van uw leerlingen valide?
 • Hoe vertaal je toetsgegevens naar effectief handelen?

16.00
Afsluiting door de dagvoorzitter


Downloads

tip een collega!

Contact

Judith van den Engel Congresmanager
Judith van den Engel

Stel uw vraag aan de congresmanager


Medilex Onderwijs BV

Postbus 289 / 3700 AG Zeist

T 030 700 1220

info@medilexonderwijs.nl