Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze congressen pagina voor ons huidig aanbod van congressen en symposia.

Programma

9:00
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

9:30
Opening door de dagvoorzitter

Myrthe Meurders, freelance trainer en dagvoorzitter

 • Hoe krijgt schrijven een structurele plek in uw taalonderwijs?

9.45
Schrijfonderwijs in samenhang 
Mariëtte Hoogeveen, leerplanontwikkelaar primair onderwijs SLO

 • Hoe vergroot u met behulp van schrijfonderwijs in samenhang de schrijfvaardigheid bij leerlingen?
 • Uw didactisch handelen bij het combineren van schrijven, lezen en luisteren
 • Praktische tips voor uw stelonderwijs aan de hand van een voorbeeld lessenserie gebaseerd op het 5-fasenmodel

10.45
Koffie- en theepauze

11.00
Instructie
Tseard Veenstra, onderwijsconsultant CPS

 • Hoe begeleidt u uw leerlingen bij het schrijfproces?
 • Hoe formuleert u een expliciete en doelgerichte schrijfopdracht met duidelijke criteria voor succes?
 • De toepassing van spelling en interpunctie bij het stelonderwijs

12.00
Met meer plezier aan de slag
Selma Noort, jeugdboekenschrijfster en adviseur bij De Schoolschrijver.nl

 • Van verbeelding naar beschrijving - inspiratie door muziek
 • Praktische tips om leerlingen te motiveren hun creativiteit en verbeelding in te zetten bij schrijfopdrachten

12.45
Verzorgde lunch
13.45
De ontwikkeling van schrijfvaardigheid volgen
Cindy Teunissen, projectleider Expertisecentrum Nederlands

 • Richtlijnen om schrijfopdrachten objectief te beoordelen
 • Hoe volgt u de ontwikkeling van uw leerlingen op het gebied van stelonderwijs?
 • Hoe geeft u gerichte feedback om verder leren te stimuleren?

14.45
Koffie- en theepauze

15.00
Doorgaande leerlijnen
Suzanne van Norden, pabodocent en trainer, auteur van onder meer 'Iedereen kan leren schrijven' en 'Taal leren op eigen kracht'

 • Wat is nodig voor het realiseren van planmatig schrijfonderwijs?
 • Hoe werkt u met leerlijnen schrijfvaardigheid?
 • Hoe zorgt u dat schrijfonderwijs een vaste plek krijgt in het taalprogramma van uw school?

16:00
Afsluiting door de dagvoorzitter 


Downloads

tip een collega!

Contact

Judith van den Engel Congresmanager
Judith van den Engel

Stel uw vraag aan de congresmanager


Medilex Onderwijs BV

Postbus 289 / 3700 AG Zeist

T 030 700 1220

info@medilexonderwijs.nl