Programma

9.00
Ontvangst met koffie, thee en de uitreiking van de congresmap

9.30
Opening door de dagvoorzitter
Myrthe Meurders, freelance trainer en dagvoorzitter

9.45
Relationele agressie en rollen bij meidenvenijn
Anke Visser, auteur van o.a. 'Een roze bril; meidenvenijn op de basisschool', eigenaar Anke Visser SchoolVeiligheid

 • Wat is meidenvenijn? En hoe verschilt het van pestgedrag tussen jongens?
 • Hoe krijg je in beeld wat er tussen meiden speelt en wanneer hun groepsrollen wisselen?
 • Voorkom dat je zelf wordt beïnvloed door manipulatief gedrag van pestende meiden
10.45
Koffie- en theepauze

11.00
Groepsvorming en groepsdynamiek
Ivo Dokman, trainer L&Ving Factory en oud-opleidingsdocent Calo-Windesheim
 • Hoe beïnvloed je de groepsvorming en groepsdynamiek tussen meiden positief?
 • Hoe zet je de focus op sociale relaties bij meiden in om pesten te voorkomen en te doorbreken?
 • Hoe help je meiden om zich anders te gedragen?

12.00
Afsluiting ochtendprogramma door de dagvoorzitter, gevolgd door een verzorgde lunch

 __________________________________________________________________________________

 

Subsessies: 

In de middag vinden twee rondes met subsessies plaats. Je volgt van 13.00 tot 14.30 uur een subsessie naar keuze. Na een korte koffie- en theepauze volg je van 14.45 tot 16.15 uur een tweede subsessie naar keuze.  

A) Gespreksvoering over pesten
Anke Visser
, auteur van o.a. 'Een roze bril; meidenvenijn op de basisschool', eigenaar Anke Visser SchoolVeiligheid

 • Wat zijn valkuilen in een gesprek rondom pestgedrag?
 • Hoe gebruik je het pestprotocol bij de gespreksvoering?
 • Hoe voer je een effectief gesprek met de ouders van meiden?
B) Online meidenvenijn 
Klaartje Schüngel, trainer/coach jeugd en social media, eigenaar SocialmediaIMPACT
 • Wat is de relatie tussen off- en online meidenvenijn? 
 • Vriendinnen, schoonheid en zelfwaarde - hoe sociale media een vertekend beeld kunnen schetsen
 • Praktijkvoorbeelden - hoe handel je als er sprake is van online meidenvenijn? 

C) Meidenvenijn analyseren
Ivo Dokman, trainer L&Ving Factory en oud-opleidingsdocent Calo-Windesheim

 • Hoe stel je vast wat de oorzaak is van onrust en (pest)gedrag tussen meiden?
 • Hoe helpt het maken van een 3D sociogram je om een goede diagnose te stellen?
 • Welke interventies kun je inzetten na de analyse? 
D) Meidenkwaliteiten benutten en pestgedrag voorkomen
Lisanne Stenekes, eigenaar Ik is Ik Coaching
 • Hoe vergroot je het zelfbewustzijn van meiden in sociale relaties met andere meiden?
 • Hoe verbeter je zelfvertrouwen om grenzen aan te geven en op tijd nee te zeggen?
 • Praktische tips om het reflectief en kritisch vermogen van meiden te stimuleren

Downloads

tip een collega!

Contact

Judith van den Engel Congresmanager
Judith van den Engel

Stel uw vraag aan de congresmanager


Medilex Onderwijs BV

Postbus 289 / 3700 AG Zeist

T 030 700 1220

info@medilexonderwijs.nl