Programma

9.00
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

9.30
Opening door dagvoorzitter Hans van Luit, hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie Universiteit Utrecht en auteur 'Op weg naar rekenen'

 • Welke rekenbasis hebben kinderen nodig voor een goede start in groep 3?

10.00
Van informeel naar formeel rekenen
Margreeth Mulder, zelfstandig onderwijsadviseur Instar Onderwijsadvies en Wizz Scholing

 • Hoe zorg je voor een soepele overgang van informeel naar formeel rekenen?
 • Met welke keuzes in en naast de methode optimaliseer je de rekenontwikkeling van je leerlingen?
 • Hoe sluit je in de rekenles aan bij de manier van leren in groep 3?

11:00
Koffie- en theepauze

11.15
Sterke rekenaars
Cathe Notten, ‎adviseur rekendidactiek en hoofdredacteur Volgens Bartjens

 • Hoe kom je tegemoet aan de leerbehoeftes van sterke rekenaars in groep 3?
 • Waar kan het misgaan bij het rekenen van sterke rekenaars?
 • Noodzaak van aanpassingen voor sterke rekenaars - compacten, verrijken en versnellen

12.00
Verzorgde lunch 

Subsessies 13:00 - 16:15 uur: 

In de middag volg je twee subsessies naar keuze. De eerste subsessie duurt van 13.00 tot 14.30 uur. Na een koffie- en theepauze vindt de tweede subsessie plaats van 14.45 tot 16.15 uur.  

A - Rekenen en bewegen
Jantien Stam, ontwikkelaar methodiek Bewegend Rekenen Beweeg Wijs
Ron ten Broeke, eigenaar Beweeg Wijs - Bewegend leren in de schoolomgeving

 • Hoe integreer je bewegen in de rekenlessen?
 • Hoe werk je aan de rekendoelen van groep 3 door middel van bewegingsopdrachten?
 • Beweeg mee en laat je inspireren!

B - In gesprek met kinderen tijdens de rekenles
Kris Verbeeck,
‎onderwijsconsultant rekenen M&O-groep

 • Hoe ga je tijdens de rekenles het gesprek aan met je leerlingen?
 • Hoe organiseer je een rekengesprek?
 • Welke vragen stel je om inzicht te krijgen in het denkproces van je leerlingen?
 • Hoe vertaal je informatie uit rekengesprekken naar een praktische aanpak?

C - Speels leren rekenen 
Anneke Noteboom
, leerplanontwikkelaar rekenen-wiskunde SLO

 • Hoe dragen rekenspellen bij aan het leren met plezier?
 • Welke spellen zet je in voor automatiseren en memoriseren?
 • Hoe peil je de rekenvaardigheid van kinderen met rekenspellen?
 • Hoe helpen rekenspellen je bij differentiëren naar niveau?

D - Zwakke rekenaars
Jiska van Hallrekenspecialist, onderwijsadviseur en eigenaar Rekensupport

 • Welke signalen wijzen op een moeizaam verloop van de ontwikkeling van de rekenvoorwaarden?
 • Hoe zet je de richtlijnen van het ERWD-protocol in om te achterhalen waar een probleem zit?
 • Hoe realiseer je een passend onderwijsaanbod bij de onderwijsbehoeften van zwakke rekenaars?

E - Rekenen in hoeken
Ineke Bruning
, rekenexpert en onderwijsadviseur CPS

 • Hoe werk je gericht aan rekendoelen tijdens hoekenspel?
 • Hoe zorg je voor een uitdagend en afwisselend rekenaanbod in je hoeken?
 • Welke materialen zijn onmisbaar in een rekenhoek?
 • Rekenen in hoeken als differentiatiemiddel

Downloads

tip een collega!

Contact

Jonne Lommerse Congresmanager
Jonne Lommerse

Stel uw vraag aan de congresmanager


Medilex Onderwijs BV

Postbus 289 / 3700 AG Zeist

T 030 700 1220

info@medilexonderwijs.nl