Zinvol toetsen in het primair onderwijs

Congres
Maandag 30 oktober 2017
 • Tijdsduur 6 uur 45 min
 • Inclusief lunch All-in!
 • Accreditatie door Registerleraar
Jonne Lommerse

Stel je vraag aan de congresontwikkelaar

Jonne Lommerse

In het kort

Het hoofdstuk is afgerond, de toets gemaakt en de gegevens zijn netjes ingevoerd in uw map of onlinesysteem. Wat nu? De zin van toetsen valt of staat met de wijze waarop u toetsen gebruikt. Met welke doel toetst u uw leerlingen? Welke keuzes maakt u over het toetsen van leerlingen met leerproblemen- of achterstanden? En hoe geeft u formatieve evaluatie een vaste plek in uw reken- en taallessen?

Toets goed, niet omdat het moet!

Tijdens de studiedag worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

 • De zin en onzin van toetsen in het primair onderwijs
 • Welke impact heeft uw visie op toetsen op uw school en uw leerlingen?
 • Good practice - leer van de ervaringen van een vernieuwingsschool

's Middags volgt u twee van de onderstaande subsessies:

  A.   Toetsgegevens analyseren en vertalen
  B.   Evalueren tijdens het leren in de taallessen
  C.   Toetsbeleid (voor schoolleiders en intern begeleiders)
  D.   Zicht op de rekenontwikkeling met rekengesprekken
  E.   Toetsen en Passende Perspectieven

Bekijk programma
Inschrijven

Deze studiedag is speciaal ontwikkeld voor: 

 • Leerkrachten
 • Intern begeleiders
 • (Adjunct-)schoolleiders

en overige geïnteresseerden uit het primair onderwijs

Programma

9:00
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

9:30
Opening door dagvoorzitter
Myrthe Meurders, freelance trainer en dagvoorzitter

 • Wat is de zin en onzin van toetsen in het primair onderwijs?

9:45
Toetsen: vanuit visie verankeren of veranderen
Elizabeth Langeveld, algemeen directeur Bureau ICE

Zinvol toetsen begint bij een visie op toetsen en beoordelen: met welk doel toetst u uw leerlingen? Hoe bepaalt u welke toetsen u afneemt? Op welke manier kijkt u naar toetsen en welke impact heeft dit voor uw school en uw leerlingen?

10:30
Good practice

Op basisschool Wittering.nl is het onderwijs op innovatieve wijze ingericht. Marianne Rongen vertelt hoe er op haar school tegen toetsen wordt aangekeken. Hoe volgen zij hun leerlingen? En wat zijn valkuilen en succes in deze nieuwe manier van werken?

11:00
Afsluiting ochtendprogramma door de dagvoorzitter, gevolgd door een koffie- en theepauze

11:30
Subsessie 1
13:00
Verzorgde lunch
14:00
Subsessie 2

SUBSESSIES | 11:30 - 15:45 uur
Bij uw inschrijving kiest u twee subsessies. De tweede subsessie wordt onderbroken door een koffie- en theepauze.

A - Toetsgegevens analyseren en vertalen
Hans Boudestein, adviseur KPC Groep

 • Hoe zorgt u voor een snelle analyse van alle beschikbare toetsgegevens?
 • Hoe gebruikt u toetsgegevens voor een verbetering van uw onderwijsaanbod?
 • Hoe vertaalt u toetsresultaten naar effectief leerkrachtgedrag?

TIP: Neem tijdens deze subsessie toetsgegevens van uw leerlingen mee

B - Evalueren tijdens het leren in de taallessen
Gerdineke van Silfhout, curriculumontwikkelaar Taal SLO

 • Hoe krijgen uw leerlingen inzicht in en verantwoordelijkheid over hun eigen taalleerproces?
 • Welke formatieve activiteiten zet u tijdens uw taallessen in om verder leren vorm te geven?
 • Tips om formatieve evaluatie effectief in te bedden in uw lees-, schrijf- en mondelinge taalvaardigheidslessen.

C - Toetsbeleid (voor schoolleiders en intern begeleiders)
Jan van Weerden, toetsexpert en beheerder testadvisor.nl

 • Hoe vertaalt u de visie van uw school naar het toetsbeleid?
 • Hoe verbetert en borgt u het toetsbeleid op uw school? 
 • Welke afspraken legt u vast met ouders over toetsen en toetsresultaten?
 • Een kritische kijk op uw toetskalender en tips voor beperking van administratieve last

TIP: Neem tijdens deze subsessie het toetsbeleid van uw school mee

D - Zicht op de rekenontwikkeling met rekengesprekken
Kris Verbeeck, onderwijsconsultant M&O-groep

 • Hoe gaat u het rekengesprek aan met uw leerlingen?
 • Hoe organiseert u een rekengesprek?
 • Welke vragen stelt u om inzicht te krijgen in het denkproces van uw leerlingen?
 • Hoe vertaalt u informatie uit rekengesprekken naar een praktische aanpak?

E - Toetsen en Passende Perspectieven
Nina Boswinkel, adviseur KPC groep, Expertgroep Passende Perspectieven
in samenwerking met een toetsdeskundige van Cito

 • Hoe houdt u de voortgang bij van leerlingen met leerproblemen of –achterstanden?
 • Welke keuzes maakt u over het toetsen van zorgleerlingen?
 • Hoe koppelt u Passende Perspectieven aan toetsen?

Praktische Informatie

Kosten

De kosten voor deze studiedag bedragen € 395,- . Het genoemde bedrag is inclusief digitaal naslagwerk, hand-outs, koffie/thee en lunch en exclusief BTW en onderstaande kortingen:

1 OP 5 KORTING Schrijft u zich gelijktijdig in met vijf personen uit één instelling, dan betaalt u slechts voor vier personen. De vijfde persoon komt dus GRATIS!

STUDENTENKORTING Medilex Onderwijs stelt vijf plaatsen speciaal voor studenten beschikbaar. Een studentenplaats wordt aangeboden voor een gereduceerd tarief van € 75,- exclusief BTW (€ 90,75 inclusief BTW). Deze korting geldt alleen voor voltijdstudenten mbo, hbo of universiteit, die geen dienstverband hebben. Studenten die een post-hbo of postacademische opleiding volgen komen niet in aanmerking voor de korting. Op de congresdag wordt vertoon van het inschrijfbewijs van uw opleidingsinstituut gevraagd. Mits de bijeenkomst niet is uitverkocht wordt de inschrijving twee weken van te voren definitief bevestigd.

Let op! Bovenstaande kortingen zijn niet te combineren. De hoogste korting gaat voor. 

Adres

Congrescentrum In de Driehoek

Willemsplantsoen 1c

3511 LA Utrecht

Anderen over deze cursus

zeer zinvol congres. Geeft een andere kijk op toetsen wat mag én kan!
anja wagener

Certificaat

Je ontvangt na afloop een certificaat van deelname, dat je kunt downloaden via je Profielpagina.

Registerleraar.nl