Examencommissies onder de loep

Congres
Woensdag 14 oktober 2015
 • Tijdsduur Gehele dag
Ilona Noorman

Stel je vraag aan de congresontwikkelaar

Ilona Noorman

In het kort

Het functioneringsonderzoek van de Inspectie geeft aan dat examencommissies een positief ontwikkelproces hebben ingezet maar dat ‘Verdere versterking’ nodig is. Welke instrumenten zet u in om de kwaliteit van tentamens en eindwerken te waarborgen? Wat zijn verantwoordelijkheden en interventiebevoegdheden door het instellingsbestuur? En welke richtlijnen volgt u in uw handelen bij vermoedens van toetsfraude?

Zorg voor sterke, onafhankelijke en deskundige examencommissies!

Tijdens de studiedag 'Examencommissies onder de loep' komen onder meer de volgende thema's aan bod:

 • Nieuwe relevante wetgeving voor examencommissies
 • Borging van toetskwaliteit
 • Functioneren van een examencommissie(lid)
 • Fraude en plagiaat
In de middag volgt u één van de interactieve subsessies, met maximaal 20 deelnemers:

   A.    Samenwerken aan toetskwaliteit - hoe moet het spel gespeeld worden?
   B.    De positie van de student bij de beoordeling van (eind)werken
   C.    Jurisprudentiesessie - leren van het verleden
   D.    De positie van de examencommissie in het hbo

Deze dag is speciaal ontwikkeld voor: 

 • Examencommissieleden
 • Voorzitters van examencommissies
 • Ambtelijk secretarissen van examencommissies
uit het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Overige geïnteresseerden zijn natuurlijk ook van harte welkom.

 

Programma

9.00
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

9.30
Opening door de dagvoorzitter
Pieter Huisman
, hoogleraar onderwijsrecht Erasmus School of Law

9.45
De examencommissie in het brandpunt van beleid en wetgeving
Pieter Huisman
, hoogleraar onderwijsrecht Erasmus School of Law

 • Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van het functioneringsonderzoek van de Inspectie, de
  beleidsreactie en reacties uit het veld?
 • Wat is de relevantie van de Algemene wet gelijke behandeling voor examencommissies?
 • Nieuwe relevante wetgeving voor examencommissies

10.15
Zicht op het functioneren van examencommissies
Frank Hendriks,
senior adviseur Hobéon

 

 • Welke eisen kunnen worden gesteld aan (leden van) examencommissies? En welke ‘richtlijnen’ geven de sectororganisaties?
 • Hoe krijgt u zicht op het functioneren van een examencommissie? 
 • Verdere versterking – aan de slag met een model voor zelfevaluatie 
 • Welke verantwoordelijkheden en interventiebevoegdheden heeft het instellingsbestuur?

 

11.15
Koffie- en theepauze


11.30
Borging toetskwaliteit
Hilde ter Horst, opleidingskundig adviseur Zoëzi Opleidingsadvies
 • Welke handvatten en instrumenten zet u in om toetskwaliteit te borgen?
 • Een borgingsplan - welke activiteiten worden waarom, wanneer, hoe en door wie uitgevoerd?
 • Hoe wordt er bij visitaties gekeken naar de toetskwaliteit binnen een opleiding? En hoe bereidt u zich hier op voor?

12.15
Toetsfraude en plagiaat
Paul Zoontjens
, hoogleraar onderwijsrecht University of Tilburg

 

 • Hoe spoort u toetsfraude op?
 • Welke richtlijnen volgt u in uw handelen bij vermoedens van fraude?
 • Wat is de beste aanpak in geval van plagiaat?
 • Casuïstiek - gevallen van fraude en het handelen van examencommissies

13.00
Verzorgde lunch


14.00 - 16.00
SUBSESSIES
U kunt zich inschrijven voor één van onderstaande subsessies. Let op: maximaal 20 deelnemers per sessie. 

A - Samenwerken aan toetskwaliteit - hoe moet het spel gespeeld worden?
Mieke Jaspers en Els van Zijl, senior consultants Dienst Onderwijs en Onderzoek Fontys Hogescholen

 

 • Wat is de rol van alle partijen betrokken bij toetsing en examinering?
 • Hoe kunnen de verschillende partijen zo optimaal mogelijk met elkaar samenwerken? 
 • En wat betekent dit voor de inrichting van de toetsorganisatie?

B - De positie van de student bij de beoordeling van (eind)werken
Willem Lindeboom
, advocaat Brussee Lindeboom Advocaten Den Haag

 

 • Wat is van belang bij het behandelen van verzoeken en klachten van individuele studenten omtrent (eind)werken?
 • Casuïstiek - acties van examencommissies bij fraude en andere onregelmatigheden en beroepen van studenten

C - Jurisprudentiesessie - leren van het verleden
Frank Hendriks
, senior adviseur Hobéon
Pieter Huisman, hoogleraar onderwijsrecht Erasmus School of Law

 

 

 • Jurisprudentie en casuïstiek van onder andere het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs over studiepunten, vrijstellingen, het bindend studieadvies en langstudeerders
 • Aan de slag met een casus

 

D - De positie van de examencommissie in het hbo
Frans de Vijlder
, lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties HAN

 • Hoe zorgt u voor een goede positionering van uw examencommissie?
 • Hoe verhoudt de onafhankelijkheid van examencommissies zich tot hun betrokkenheid bij de opleiding?
 • Op welke wijze kunt u als examencommissie voldoende gezag uitstralen?
 • Aan de slag met casuïstiek die u zelf inbrengt

 

16.00Afsluitende borrel
Na afloop van de studiedag bent u uitgenodigd voor de afsluitende borrel, waar u met collega's en sprekers kunt napraten. 

 

 

Praktische Informatie

Kosten

De kosten voor deze studiedag bedragen € 275,- voor een halve dag en € 395,- voor een hele dag inclusief een subsessie. Genoemde bedragen zijn inclusief digitaal naslagwerk, hand-outs, koffie/thee en lunch en exclusief BTW en onderstaande kortingen:

1 OP 5 KORTING Schrijft u zich gelijktijdig in met vijf personen uit één instelling, dan betaalt u slechts voor vier personen. De vijfde persoon komt dus GRATIS!

STUDENTENKORTING Medilex Onderwijs stelt vijf plaatsen speciaal voor studenten beschikbaar. Een studentenplaats wordt aangeboden voor een gereduceerd tarief van € 75,- exclusief BTW (€ 90,75 inclusief BTW). Deze korting geldt alleen voor voltijdstudenten mbo, hbo of universiteit, die geen dienstverband hebben. Studenten die een post-hbo of postacademische opleiding volgen komen niet in aanmerking voor de korting. Op de congresdag wordt vertoon van het inschrijfbewijs van uw opleidingsinstituut gevraagd. Mits de bijeenkomst niet is uitverkocht wordt de inschrijving twee weken van te voren definitief bevestigd.

Let op! Bovenstaande kortingen zijn niet te combineren. De hoogste korting gaat voor. 

 

Adres

Antropia, Cultuur- en Congrescentrum

Hoofdstraat 8

3972 LA Driebergen-Zeist

Locatie

Antropia, Cultuur- en Congrescentrum, Driebergen-Zeist

Anderen over deze cursus

HEt was zeer instructief
Het was een zeer leerzame concrete dag. Je kunt hierna concreet aan de slag
Een prima congres met veel handige tips voor de praktijk.
Jan